Tinerii meşteşugari – 2 – 4 aprilie 2013 – Complexul Muzeal Astra Sibiu

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#444444″]C[/dropcap]
omplexul Naţional Muzeal Astra împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu a organizat în perioada 2 – 4 aprilie 2013 , cea de-a XVIII-a ediţie a fazei judeţene a Olimpiadei „Meşteşuguri artistice tradiţionale”.  Aici au participat toţi cei care se pricep la confecţionat instrumente muzicale, la pictat icoane pe lemn sau sticlă, încondeiat ouă sau împletit nuiele, olărit, ţesut, brodat, confecţionat podoabe sau măşti, cojocărit, sculptură în lemn sau prelucrare şi decorare a metalelor.

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#444444″]O[/dropcap]rganizat anual, evenimentul are ca scop promovarea tradiţiilor populare româneşti în rândul copiilor şi încurajarea dezvoltării diferitelor talente artistice.
Elevii s-au prezentat cu produse brute sau semifinite pe care le-au desăvârşit în timpul concursului. Ei au trebuit să de¬monstreze că posedă cunoş¬tinţe temeinice legate de practicarea meşteşugu¬rilor, că stăpânesc practic tehnicile privind confecţiona¬rea, mo¬delarea şi decorarea artistică a produselor, con¬form tradi¬ţiei.
[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#444444″]P[/dropcap]entru prima dată, şcoala noastră a participat la secţiunea Icoane pe sticlă, cu trei elevi din clasa a II a A: Boţoman Denisa, Jiga Bianca şi Jiga Emilian. Aceştia, după ce şi-au ales modelul:

  • au trasat pe spatele foii inversul desenului (negativul)
  • au degresat sticla cu o soluţie de curăţat geamuri, ulterior au şters geamul până a fost uscat
  • au pus inversul desenului pe spatele sticlei şi cu o pensulă subţire au trasat desenul cu tuş negru.
  • au fixat desenul cu o soluţie de lac transparent în amestec cu diluant nitro
  • următorul pas a fost pictarea, care se face cu culori tempera de calitate bună, cu culorii vii, ţinându-se cont de maniera de pictură bizantină şi tema pe care o tratează

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#444444″]J[/dropcap]urizarea a fost asigurată de o comisie – constituită din spe¬cialişti ai Complexului Naţio¬nal Muzeal ASTRA Sibiu şi reprezentanţi ai Inspectora¬tului Şcolar Judeţean Sibiu – prezidată de prof. univ. dr. Ilie Moise. În urma jurizării cei trei elevi au obţinut premiul al III lea.

[list type=”check”]

  • Boţoman Denisa – cu icoana “ Maica Domnului cu pruncul Iisus Hristos”
  • Jiga Bianca – cu icoana “Maica Domnului îndurerată”
  • Jiga Emilian – cu icoana “Răstignirea”

[/list]

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#444444″]C[/dropcap]u acest prilej, copii şi-au îmbogăţit cultura generală aflând semnificaţia cuvântului “icoană” care provine din grecescul eikon care semnifică un portret, dar nu un portret al laturii fizice, ci al celei transcedentale, destinat să comunice spiritului, într-o redare nu a materiei, ci a conţinutului care se găseşte dincolo de făptura fizică.

Profesor coordonator: Corina Frîntu

[divider scroll_text=””]

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *