Inovatie 1

„Innovation and creativity in teaching – Inovaţia şi creativitatea în procesul de predare”

Cursul de formare „Innovation and creativity in teaching – Inovaţia şi creativitatea în procesul de predare” şi-a propus să promoveze tehnici creative pentru îmbunătăţirea predării la orice materie prin utilizarea noilor tehnologii, pentru stimularea creativităţii elevilor,  îmbunătăţirea cunoştinţelor profesorilor şi încrederii acestora  în procesul zilnic de predare, precum şi a posibilităţii de a utiliza resurse din şcoli din Europa.

Stagiul de formare  a fost structurat pe workshop-uri şi sesiuni teoretice oferind participanţilor din cele două ţări (România şi Spania), posibilitatea de a lua contact în mod interactiv cu o serie de noi tehnici şi metode aplicabile în procesul predării, în curriculumul şcolii, precum şi posibilitatea de a împărtăşi experienţa profesională cu alţi participanţi din altă ţară.

Cursul a oferit participanților o noua perspectivă asupra predării în care elevul este un partener egal şi are posibilitatea de a se implica activ în formarea sa.

Conceptul cInovatie 5heie este acela de „student ownership” şi se referă la implicarea elevului în procesul de predare prin proiecte școlare, ceea ce îl ajută să învețe mai ușor şi să reţină mai bine. Profesorul este încurajat să facă schimbarea de la stilul clasic de predare în faţa clasei, la cel co-participativ, să folosească semnale muzicale, schimbări ambientale de lumină sau dispunere a clasei.

Colaborarea permanentă dintre participanţi şi formatorii englezi, schimbul de experienţe şi bune practici, au contribuit la perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de lucru, noile tehnologii, având un rol fundamental în sprijinirea abilităţilor creative ale elevilor, exprimării de sine şi abilităţilor de învăţare, oferind în acelaşi timp oportunităţi nenumărate pentru învăţarea experimentală, senzorială, emoţională, cognitivă etc.

Acest curs dă posibilitatea cadrelor didactice participante de a aplica cunoştinţele dobândite în activitatea lor didactică la clasă şi extraşcolară, de a  utiliza metode creative şi active în procesul de învăţare.

 În plan personal, cursul european de formare Erasmus + le-a permis stabilirea unor relaţii interumane de prietenie şi colaborare cu colegi din altă ţară, îmbunătăţirea compeţentelor lingvistice, precum şi dezvoltarea competenţelor integrate.


[list type=”check”]

[/list]


Galerie foto:

 [gdl_gallery title=”Curs Marea Britanie martie 2015″ width=”150″ height=”100″ ]

Loading