Parteneriat European de Schimb Interșcolar  în C.Ș.E.I. Nr.1 Sibiu

        Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Sibiu este partener în implementarea Proiectului European de Schimb Interșcolar Erasmus+ , Acțiunea Cheie 2, denumit „Let’s get G.R.E.E.N. (Global, recycle, environment, employment, nature)”- (Global, reciclare, mediu înconjurător, angajare, natură). Proiectul se va derula pe parcursul a 36 de luni, în perioada 01.09.2020 – 31.08.2023, având ca parteneri şcoli speciale din Slovenia (ţară coordonatoare), Franța, Germania, Letonia și Republica Macedonia de Nord.

        Echipa de proiect din CȘEI Nr.1 Sibiu care se ocupă de buna desfăşurare a activităţilor este compusă din: Felderă Bianca (coordonator), Făgețan Rodica Delia (director), Alina Chișluca (administrator financiar-contabil) și profesorii: Herțoiu Maria, Kondort Daniela, Chirilă Cristina, Stoicescu Delia, Prodea Delia, Beleț Ramona, Crăciun Cristina și Kondort Dan.

        Bugetul aprobat pentru acest proiect este în valoare de 32.061 EUR, din care 6.000 EUR pentru managementul şi implementarea proiectului și 26.061 EUR pentru Activitățile de Învățare/Predare/Formare. Parteneriatul de schimb interșcolar presupune, pe lângă activitățile de predare/ formare la care participă cadre didactice (18 activități de formare) și activități de învățare pentru elevi ai C.Ș.E.I. Nr 1 Sibiu (15 activități de învățare), întregul proiect presupunând un total de 33 activități de învățare/ predare/ formare.

       Dorinţa pentru un proiect în care să fie implicate doar şcoli speciale a fost principalul motiv în stabilirea acestui parteneriat. Oportunitatea de a face schimb de experienţă cu alte ţări europene, de a observa cum școli speciale din aceste țări abordează problematica creșterii conștientizării protejării mediului, ne va oferi noi instrumente şi metode în munca noastră cu elevii cu cerinţe educative speciale.

Obiectivele proiectului sunt:

 • creșterea inovației și a gradului de angajare în rândul grupurilor vulnerabile;
 • trecerea elevilor din observatori pasivi în participanți activi implicați într-un viitor mai bun;
 • contribuția participanților la diminuarea exploatării necontrolate a resurselor naturale, a acumulării de deșeuri și a comsumului excesiv;
 • dezvoltarea independenței, a responsabilizării, a aptitudinilor sociale și a celor de comunicare ale elevilor;
 • schimb de bune practici între profesorii participanți;
 • orientarea învățării spre sistemele de educație europene.

Proiectul are ca scop dezvoltarea  autonomiei elevilor cu cerințe educaționale speciale, creșterea competențelor sociale și comunicative ale acestora, conștientizarea problemelor legate de protejarea mediului înconjurător în rândul profesorilor și elevilor și schimb de bune practici pentru cadrele didactice implicate. 

Deși evenimentele neprevăzute din anul 2020 nu au permis desfășurarea activităților de învățare, predare și formare prevăzute initial, proiectul Erasmus KA2 named „Let’s get G.R.E.E.N. (Global, recycle, environment, employment, nature)” a continuat cu success, în fiecare școală parteneră desfășurându-se diferite activități pe teme comune, stabilite anterior. Astfel, pe percursul anului școlar 2020-2021, în Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr1 Sibiu s-au derulat următoarele activități:

 • „Getting to know each other”-”Să ne cunoaștem unii pe alții”-septembrie 2020: cunoașterea reciprocă a elevilor și profesorilor , prezentarea școlilor  și a orașelor fiecărei școli partenere.
 • Realizarea ”Colțului VERDE” al școlii  (”G.R.E.E.N Corner”) -septembrie/octombrie 2020. Acest colț/panou va conține desene, picturi, colaje, decorațiuni și produse realizate de către elevi pe întreg parcursul desfășurării proiectului, în funcție de temele activităților derulate.
 • „Textile Waste Day”-”Ziua Deșeurilor Textile”- noiembrie 2020. Elevii au realizat colaje, decorațiuni, obiecte decorative, de uz casnic, articole vestimentare, toate realizate cu ajutorul firelor și materialelor textile refolosite.
 • Concursul de LOGO al proiectului „Let’s get G.R.E.E.N.”: aprilie 2021. Menționăm că LOGO-ul propus de către școala noastră a fost ales LOGO al întregului proiect.
 • ”Water Day” – ”Ziua Apei”-martie 2021. Atât prin activități față-în-față, cât și prin activități online, elevii  și-au format o atitudine corectă vis-à-vis de resursele de apă, au conștientizat multiplele surse de poluare ale apei, și-au format respectul pentru menținerea calității apei, promovând a atitudine proactivă față de un mediu de viață sănătos.
 • ”Earth Day”-”Ziua Pământului”- aprilie 2021. A fost celebrată printr-un atelier ecologic, practic  ”Un copil, o floare” care și-a propus lărgirea cunoștințelor elevilor legate de protejarea mediului, conștientizând importanța cutivării corecte a plantelor.
 • Și atelierul ”Oala fermecată”- atelier de pictură pe ceramică, desfășurat la Complexul Național Muzeul Astra Sibiu.
 • ”A waste-free world: recycling paper”-” O lume fără deșeuri: reciclarea hârtiei”- mai 2021. Prin intermediul jocurilor și activităților interactive de pe platforme educaționale, elevii și-au consolidat cunoștințele legate de colectarea selectivă a deșeurilor, de reducerea, reutilizarea și reciclarea acestora.

Prin activități practice, elevii și-au dezvoltat creativitatea, abilitățile manuale și competențele socioemoționale, creând diferite produse din hârtie și carton reciclabile precum: jucării, colaje, portrete, produse decorative….

Activitatea a culminat cu organizarea unei parade și a unei expoziții, realizate cu costume din hârtie reciclabilă.

      Toate aceste activități ne-au învățat să iubim și să protejăm natura, să colectăm selectiv deșeurile, să reducem, să refolosim, să reciclăm, învățând, în același timp, să lucrăm în echipă, să ne dezvoltăm abilitățile practice și creativitatea.

     Felicitări tuturor elevilor și tuturor profesorilor implicați în coordonarea și derularea activităților proiectului Erasmus + Let’s get G.R.E.E.N (Global, recycle, environment, employment, nature)”, în anul școlar 2020-2021!

Loading