MOBILITATE PORTUGALIA

Portugalia este recunoscută, în contextul educațional internațional, ca un exemplu de bună practică în domeniul educației incluzive, cu o expertiză bogată în domeniul flexibilizării mediilor școlare dar, mai ales, a formării echipelor pedagogice, pentru susținerea reală a incluziunii. Alături de țări precum Spania, Grecia, Italia, Suedia, Islanda, Norvegia şi Cipru, Portugalia a promovat constant integrarea elevilor cu dizabilități în școlile comunitare și a asigurat prin integrare un element de referință al politicilor şcolare actuale. Demn de remarcat este faptul că, în anul 1992, 72% din copiii cu CES urmau cursurile şcolilor de masă. În esență, respectul acestei țări pentru diversitate și individualitate derivă din filozofia simplă a unui popor care știe să-și respecte valorile, istoria, cultura, natura, din sufletul unei națiuni care își cântă printr-o muzica inegalabilă-muzica fado, sentimentele, amintirile, greutățile vieții.Poza

Prin intermediul cursului de formare: ”Noi modalități de a crea curriculum-ul în clasă”, desfășurat în cadrul programului cu finanțare europeană ”Erasmus +”, organizat de AENIE din Portugalia, în perioada 29.03-08.04.2015, două cadre didactice din cadrul CSEI Nr.1 Sibiu, prof. Stoicescu Delia și prof. Schiau Florentina, au avut posibilitatea de a cunoaște specificitatea sistemului educațional portughez și expertiza în domeniul învățământului integrativ precum și de a descoperi metode inedite de exploatare a aplicatiilor IT în activitatea cu copiii care au diferite tipuri de dizabilități.

Au fost parcurse două programe de formare cu elemente inedite în evaluarea formativă alternativă și învățarea bazată pe sarcini. Am avut oportunitatea să descoperim și să experimentăm utilizarea câtorva aplicații cu finalitate educativă și în mod deosebit să descoperim modul în care pot fi exploatate oportunitățile IT în optimizarea procesului amplu de învățare (expertiza Khan Academy), având în vedere faptul că ultimele generații au probat un interes evident în utilizarea acestor resurse.

O altă oportunitate oferită de programul de mobilitate a constat în schimbul de informații și experiențe în ceea ce privește latura proiectivă a demersului didactic: utilizarea manualelor, realizarea documentelor școlare, proiectarea și diferențierea strategiilor de învățare și evaluare, documentele de organizare a intervenției remediale/logopedică.

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra serviciilor furnizate persoanelor cu dizabilități a fost vizitat și un centru socio-educativ în care erau cuprinși tineri și adulți cu deficiențe severe și asociate unde au fost purtate discuții informale cu conducerea și personalul care susțin activitățile recuperatorii de terapie prin teatru, dans, pictură, precum și terapiile ocupaționale.

Vizita a reprezentat o oportunitate de a surprinde și modul în care mediul școlar este o reflexie fidelă a culturii portugheze in ansamblu, a istoriei și pe de altă parte a legăturii strânse între comunitate și școală.

La finalul mobilității am avut oportunitatea de a purta discuții informale cu reprezentanții Ministerului Educației din Lisabona, de a ne împărtăși experiențele de bună practică din domeniul integrării elevilor cu CES și educației timpurii.

Această provocare profesională a fost un bun motiv de reflecție, un impuls pentru îmbunătățirea strategiilor de învățare din domeniul educației incluzive și pentru aprofundarea experiențelor culturale.

O prezentare mai detaliata a acestei mobilitati gasiti la https://prezi.com/nf-vcj4qxwzx/mobilitate-erasmus/


AFIS 2

AFIS 1

Loading