Număr referinţă proiect: 2014-1-RO01-KA101 – 000493erasmusplus2

School is cool!

            Perioada de desfăşurare: 1.09.2014-31.08.2015

Scopul principal: formarea a 10 cadre didactice din CSEI Nr. 1 Sibiu la cursuri de formare în străinătate.

Proiectul a fost conceput pentru a acoperi nevoile institutiei:

Principalele arii de imbunatatire a activitatii CSEI Nr. 1 Sibiu in termeni de dezvoltare calitativa si internationalizare sunt:

  1. Nevoia de integrare a dimensiunii europene in curriculum special.
  2. Nevoia de strategii educationale centrate pe elev, pe specificul lor socio-economic si cultural, pentru a creste astfel calitatea actului didactic, aliniindu-se astfel la cerintele si prioritatile europene; nevoia de educatie nonformala ca metoda de a valorifica potentialul elevilor cu CES.
  3. Nevoia de formare a personalului didactic prin abordari didactice inovative, folosite pe plan european.
  4. Nevoia unei strategii de gestionare a abandonului scolar care poate fi gasita in exemplele de buna practica la nivel european.
  5. Nevoia de metode de educatie nonformala pentru a face scoala un loc placut dar sa-i pastreze caracterul educativ, atitudine abordata cu succes in multe tari europene.

Necesitatea proiectului:

Este nevoie de abordarea specifica si diferentiata a elevilor cu risc cresut de abandon scolar; gasirea unor metode de a atrage  si mentine elevii la scoala. Nevoia unor abordari didactice interesante, atractive, pentru fiecare elev, cu finalitate practica, cu tenta terapeutica, holistica apare ca o necesitate a cresterii eficientei actului educativ.

Scoala are nevoie sa lucreze cu metode recunoscute la nivel european, testate cu succes in scoli  europene si promovata prin organizatori de cursuri certificati international care ofera sansa reunirii la cursurile lor a mai multor experiente didactice din toate tarile participante la cursuri.


Finalitatea proiectului:

CSEI Nr. 1 Sibiu va elabora o strategie de preventie a abandonului scolar care sa includa consiliere, activitati practice, proceduri clare pentru parinti, profesori, elevi. Se va alcatui un program de interventie pentru prevenirea abandonului scolar in urma cursurilor la orele de consiliere individuala, de grup, in cadrul orelor de dirigentie, de consiliere psihologica. Aceasta strategie se va elabora prin aplicarea informatiilor, cunoştinţelor si atitudinilor dobandite de profesorii participanti la cursurile din strainatate la specificul scolii. Cei 4 profesori formati pe tema abandonului vor fi persoanele resursa care vor initia, promova si monitoriza implementarea strategiei de preventie a abandonului.


Instrumente europene

Eurapass CV  si Europass Mobility Document vor certifica competentele profesorilor de educatie speciala la nivel european. In acest fel scoala ofera garantia competentelor profesionale certificate european in momentul in care se stabilesc contacte viitoare sau parteneriate internationala. Competentele certificate in aceste documente vor sta ca si garantie in momentul in care scoala va oferi formare colegilor profesori din tara in domeniile aprofundate la cursurile din strainatate. Proiectul va fi postat pe etwinning.

Loading