Logo CSEI

erasmus 2

ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1, Sibiu a obţinut finanţare europeană nerambursabilă ca partener în derularea proiectului educaţional strategic Erasmus +, Erasmus 1Acţiunea Cheie 2, cu denumirea “ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE: Exprimarea emoţiilor prin artă în Europa”. Proiectul se va derula pe parcursul a 30 de luni, începând din septembrie 2015, având ca parteneri şcoli speciale din Grecia (ţară coordonatoare), Polonia, Spania, Germania şi Slovenia.

Dorinţa pentru un proiect în care să fie implicate doar şcoli speciale, a fost principalul motiv în stabilirea acestui parteneriat. Oportunitatea de a face schimb de experienţă cu alte ţări europene,  de a vedea cum aplică arta în învăţare ne va oferi noi instrumente şi metode în munca noastră cu elevii cu cerinţe educative speciale.

Obiectivele proiectului sunt: creşterea interesului elevilor pentru activităţi şi programe bazate pe învăţare/exprimare prin artă şi orientarea învățării spre sistemele de educație europene.

Proiectul va avErasmus 2ea ca scop creşterea motivației de învățare, îmbunătăţirea competențelor de bază şi abilităţilor de dezvoltare ale elevilor, exprimării sentimentelor prin utilizarea artelor, folosirea unor metode de predare inovative, bazate pe inteligențe multiple în învățarea formală și non-formală, atât în aer liber cât și în sala de clasă.

Metodele utilizate în timpul desfăşurării parteneriatului vor fi axate pe o abordare interdisciplinară, stimulând comunicarea și exprimarea emoţiilor, utilizarea tehnologiilor TIC, fotografia, a scrierii creative, realizarea de produse artizanale, a educației în aer liber etc.

Pentru mai multe informaţii vă invităm să accesaţi pagina de blog sau deErasmus 3 facebook:

http://artemotionxpressineurope.blogspot.si/

https://www.facebook.com/ArtemotionXpressinEurope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading