Trei elevi însoțiți de trei cadre didactice au reprezentat Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Sibiu la Schimbul pe termen scurt al grupurilor de elevi/ Short-term exchanges of groups of pupils, organizat la școala Cesis Berzaines Pamatskola din localitateaCesis, Letonia, în perioada 19- 23.09.2022.

O delegație europeană de 16 elevi însoțiți de 16 profesori din Slovenia (țară coordonatoare), Franța, Germania, Macedonia și România a participat la activitatea de învățare/ formare, fiind cel de-al patrulea schimb pe termen scurt al grupurilor de elevi din cadrul parteneriatului de schimb interșcolar Erasmus+, Acţiunea Cheie 2, cu denumirea “Let’s get G.R.E.E.N. (Global, recycle, environment, employment, nature)” identificat prin 2020-1-SI01-KA229-075988_6proiect derulat cu finanțare europeană nerambursabilă.

Elevii cu cerințe educaționale speciale, alături de profesorii lor, atât din delegația școlilor partenere, cât și ai școlii gazdă au participat la diferite workshopuri, activități și vizite tematice cu tema ”Healthy Eating Habits” (”Obiceiuri alimentare sănătoase”) precum: workshop de degustare și realizare a unor snacks-uri și dulciuri sănătoare, organizat de către compania ”Good Roots” (”Rădăcini Bune”) din localitatea gazdă Cesis, workshop interactiv de realizare a unui burger doar din ingrediente sănătoase; vizită și atelier degustare produse bio la o fabrică de usturoi,  vizită tematică  și atelier interactiv educațional de coacerea pâinii și plăcintelor la o fermă locală  ”Bread House”-”Casa de Pâine”.

Grija țării gazdă, Letonia, pentru natură și  protejarea  mediului  a fost evidențiată prin vizita la un centru de colectare selectivă a deșeurilor ”Daibe Garbage Dump” unde, echipe mixte de elevi și profesori s-au lăsat antrenați într-un concurs de orientare turistică prin pădurea din apropiere. De asemenea, participanții au aflat despre colectarea selectivă a deșeurilor, procesarea deșeurilor,  producerea energiei rezultate în urma acestei procesări, protejarea mediului, relația dintre reciclare și economia circulară, prin atelierul educațional, vizitarea centrului și serei de înaltă tehnologie bazată exclusiv pe resurse biodegradabile la cel mai mare depozit de deșeuri municipale solide din statele baltice – „Getliņi”.

Săptămâna a fost îmbogățită de o vizită  la Castelul medieval din localitatea gazdă-Cesis, de vizită a parcurilor și zonelor rurale a localității gazdă,  de descoperirea monumentelor arhitecturale din zona veche a capitalei Letoniei- Riga. Elevi și profesori ai școlii gazde dar și ai școlilor partenere au împărtășit activități derulate în propriile școli pe tema obiceiurilor de alimentație sănătoasă, cât și momente artistice (cântece, dans sau poezie) specifice propriei țări.

Elevii și profesorii participanți au aprofundat interactiv, util și interesant tematica educației sustenabile, a economiei circulare, a alimentației sănătoase, și-au îmbogățit abilitățile de comunicare și socioemoționale, culturale, cunoscând o școală europeană, cu accent pe integrarea, pregătirea și orientarea profesională eficientă a elevilor cu cerințe educaționale speciale, unde grija față de natură și reducerea risipei alimentare sunt preocupări cotidiene.


Articolul publicat pe Turnul Sfatului (click aici pentru a citi articolul)

Loading