str. Filarmonicii, nr.18, Sibiu, Romania Tel / fax: 0269 210307 Email : scoala_speciala1@yahoo.com
Client:Lifelong Learning Programme
Date:iunie 10, 2012

prof. Cosmina-Diana Păvăluc

Întrucât sistemul de învăţământ norvegian este considerat un etalon în spaţiul european, am ales să particip la cursul cu titlul Basis for Inclusive Education. Grunnlaget Methodology – Concept Teaching Model, care s-a desfăşurat în perioada 10.06.2012 – 16.06.2012, în localitatea Voss – Norvegia, fiind organizat de Pedverket Kompetanse. Au participat 14 profesori din 5 țări: Cehia, Ungaria, Luxemburg, Belgia și România. Acest lucru a fost posibil datorită existenţei Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii –  Comenius, care poate fi accesat de orice dascăl. În acest sens, am intenționat să identific modalități și abordări noi de realizare a educaţiei incluzive, deoarece la acest capitol, consider că sistemul de învăţământ românesc este încă în perioada de tatonare

Acest curs de formare oferă răspunsuri, care prezintă o abordare de predare bazată pe cercetări relevante în ceea ce priveşte procesele neuropsihologice legate de gândire şi de învăţare. Metodolgia Grunnlaget (CTM – Modelul de învăţare al conceptelor) este bazată pe dovezi, şi s-a dovedit a preveni dificultăţi de învăţare şi de neajuns ale copiilor cu bariere în procesul de învăţare (se evită etichetarea lor drept copii cu nevoi speciale). Metodele utilizate în scopul familiarizării cu această metodologie au fost variate şi utile: studiul de caz, jocul de rol, conversaţia, demonstaţia, aplicându-se cu uşurinţă şi principiul legării teoriei de practică, mai ales prin vizitele tematice la o școală și o grădiniță din localitatea Voss.

Basis for Inclusive Education. Grunnlaget Methodology – Concept Teaching Model”

Stagiile acestea de formare reprezintă oportunitatea de a intra în contact cu profesori din alte țări și cu sisteme diferite de învățământ, de a identifica puncte comune şi diferenţe de politică educaţională, lucru benefic pentru eventualele colaborări pe viitor. Accesul direct la informații provenind de la instituții abilitate, cum este cazul celor amintite mai sus, comunicarea într-o limbă de circulație internațională, utilizarea competențelor TIC sunt alte beneficii ale unui astfel de curs.

Pentru a putea ajuta toţi copiii să înveţe într-un context de diversitate în ceea ce priveşte condiţiile pentru învăţare e nevoie să participăm la astfel de cursuri. În societatea actuală şi a viitorului e nevoie să ne formăm şi să învăţăm mereu.