str. Filarmonicii, nr.18, Sibiu, Romania Tel / fax: 0269 210307 Email : scoala_speciala1@yahoo.com
Date:februarie 25, 2015

Raport final

Mobilităţi de predare şi formare ale personalului didactic în cadrul programului Erasmus+

Acţiunea Cheie 1 – Educaţie şcolară

Număr referinţă proiect: 2014-1-RO01-KA101 – 000493

Perioada de desfasurare a cursului:  03.11.2014 – 07.11.2014

Beneficiari:

 • Alexandra Moldovan
 • Mirela Sbarcea

Institutia apartinatoare: Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr.1 Sibiu

Organizator curs: ERIFO, ENTE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE, Via Adriano Fiori 32 B, 00156 Rome, Italy

Titlu cursului: Construirea relațiilor emoționale pentru prevenirea abandonului școlar

Activitatea de implementare a cursului

Activități premergătoare cursului

 • participanții s-au informat in legătură cu cerințele formatorilor in ceea ce privește desfășurarea cursului;
 • au pregătit o listă cu intrebări referitoare la abandonul școlar;
 • au realizat o prezentare despre abandonul școlar în România;
 • s-au documentat cu privire la cultura țării gazdă;
 • am pregătit un material de prezentare despre România,Sibiu și  Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Sibiu;

Desfășurarea cursului

 • am luat parte la toate activitățile cursului
 • am respectat orarul și toate cerințele formatorilor;
 • ne-am implicat in relațiile cu ceilalți participanți

Activități ulterioare cursului:

 • am elaborat un plan de diseminare a informațiilor primite în timpul cursului;
 • vom elebora, implementa, monitoriza și evalua o Strategie de prevenire/reducere a bandonului școlar;
 • vom disemina informațiile primite altor cadre didactice din județul Sibiu;
 • vom deveni persoane resursă în domeniul abandonului școlar în cadrul C.Ș.E.I. Nr. 1 Sibiu

 Impactul cursului

 • Dezvoltare personală și profesională
 • Ne-a încurajat să reflectăm la modul în care ne desfășurăm activitățiile cu elevii
 • Ne-a   încurajat să ne documentăm în legătură cu noile cercetări cu privire la abandonul școlar
 • Ne-a oferit o nouă abordare/ metode/ tehnici/ materiale referitoare la prevenirea /intervenția și compensarea abandonului școlar
 • Ne-a îmbunătățit cunoștințele
 • Ne-a dezvoltat abilitățile organizatorice, manageriale și de leadership
 • Ne-a dezvoltat abilitățile de comunicare în limba engleză
 • Am aflat informații noi despre alte țări/ culturi/ sisteme educaționale.
 • Am obținut mai multe informații privind noile mecanisme europene de finanțare pentru educația adulților/ formarea personalului didactic.
 • Ne-a încurajat să mai participăm la alte activități Erasmus+/ activități de învățare pe tot parcursul vieții.
 • Ne-a motivat sa continuîm să ne dezvoltăm competențele profesionale și în viitor.

Elevi/Profesori

 •  Ne-a ajutat să motivăm elevii pentru a avea o frecvență școlară mai bună.
 • Ne-a încurajat colegii să participe la un curs de formare în Europa.
 • Ne-a ajutat să creștem interesul colegilor legat de a participa la Programe Educaționale Europene (Erasmus +).

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu

 •  Va ajuta la dezvoltarea unei noi strategii de prevenire/ combatere a abandonului școlar.
 • Favorizează obținerea unei dimensiuni europene a activității din școală

Evaluarea activității cursului

 •  Conținutul efectiv al cursului a coincis cu descrierea publicată anterior.
 •  Abordarea pedagogică din timpul cursului – medie
 • Calitatea foarte bună a  materialelor /suportului de curs oferite.
 • logistica
 • Activitatea cursului pe ansamblu a fost: între mediu și bun.